CONSUM ELÈCTRIC

EVOLUCIÓ DEL CONSUM ELÈCTRIC SEGONS LA WEB RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

S'observa una important devallada de la demanda d'electricitat durant el confinament.